ผลิตภัณฑ์

ไวต้า-แคร์
ราคา : สอบถามเพิ่มเติม

สรรพคุณ: วิตามินรวมสำหรับลูกกุ้งวัยอ่อน ช่วยให้กุ้งแข็งแรง ติดดี ลอกคราบและเปลี่ยนระยะได้สมบูรณ์ ใช้ลดความเครียดในการขนส่ง และใช้ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของลูกกุ้งในการอนุบาล

อัตราการใช้: ระยะซูเอี้ย (Zoea) 2 ซีซีต่อน้ำ 1 ตัน วันละ 1 ครั้ง

              ระยะไมซิส (Mysis) 2-3 ซีซีต่อน้ำ 1 ตัน วันละ 1 ครั้ง

              ระยะกุ้งพี (Postlarva) 3-5 ซีซีต่อน้ำ 1 ตัน วันละ 1 ครั้ง

  • กรณีเปลี่ยนถ่ายน้ำ ปรับความเค็ม หรือช่วงที่ใช้ยา และสารเคมีควรใช้ ไวต้า-แคร์ 3-5 ซีซีต่อน้ำ 1 ตัน
  • เตรียมน้ำก่อนใช้แพ็คหรือขนส่งลูกกุ้ง ควรใช้ ไวต้า-แคร์ 3-5 ซีซีต่อน้ำ 1 ตัน เพื่อปรับสมดุลของน้ำ
  • เสริมให้กับอาร์ทีเมีย ไรน้ำจืด และแม่เพรียง ควรใช้ ไวต้า-แคร์ 5-10 ซีซีต่อน้ำ 1 ตัน
  • สามารถเพิ่มลดปริมาณได้ตามความเหมาะสม

ขนาดบรรจุ: 450 ซีซี/ขวด (24 ขวดต่อลัง)