ผลิตภัณฑ์

ซี-เกรท
ราคา : สอบถามเพิ่มเติม

ส่วนประกอบ: วิตามินซี 15 %

สรรพคุณ: ลดความเครียด ช่วยการลอกคราบ กุ้งและปลานำไปใช้ประโยชน์ได้ดี ดูดซึมง่าย เพิ่มอัตรารอดและความแข็งแรง

อัตราการใช้: 3-5 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม

ขนาดบรรจุ: 1 กิโลกรัม/ซอง (24 ซองต่อลัง)

เลขทะเบียนอาหารสัตว์ที่ ป.01 03 58 0047