ผลิตภัณฑ์

เพาว์เวอร์-ออส
ราคา : สอบถามเพิ่มเติม

สรรพคุณ: แร่ธาตุน้ำใช้ปรับสมดุลย์แร่ธาตุภายในและภายนอกร่างกายกุ้ง ใช้ได้ทั้งในน้ำจืดและน้ำเค็ม ลดการสูญเสียพลังงานระหว่างการแพร่เข้าออกของแร่ธาตุภายในและภายนอกเซลล์ ลดความเครียด เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากแร่ธาตุ และการนำพาสารอาหารไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ทำให้กุ้งโตเร็ว ลดปัญหากุ้งเปลือกนิ่ม

ขนาดบรรจุ: 1 ลิตร/ขวด (24 ขวดต่อลัง), 4 ลิตร/แกลลอน (6 แกลลอนต่อลัง) และ 20 ลิตร/ถัง

เลขทะเบียนอาหารสัตว์ที่: ป. 01 03 60 0074