ผลิตภัณฑ์

เบต้า-ซิม-เอส
ราคา : สอบถามเพิ่มเติม

ส่วนประกอบ: ใน 1 กิโลกรัม ประกอบด้วย

               ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการหมักยีสต์ (แซ็กคาโลไมเซส เซอรีวิซิอี) และผ่านกระบวนการสเปรย์ดราย 900 กรัม ผนังเซลล์ของยีสต์ (แซ็กคาโลโมเซส เซอรีวิซิอี) ที่ผ่านกระบวนการ ออโตไลซีสและสเปรย์ดราย 100 กรัม คุณภาพทางเคมี โปรตีน ไม่น้อยกว่า 35%

สรรพคุณ: สารกระตุ้นภูมิคุ้มกันในสัตว์น้ำ ใช้เพื่อเสริมระบบต่างๆ ภายในร่างกาย ทั้งระบบเลือด การกำจัดเชื้อโรค การสร้างเซลล์ใหม่ ทำให้สัตว์น้ำหายจากอาหารป่วยเร็วขึ้น เสริมประสิทธิภาพการเกาะผนังลำไส้ของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ นอกจากนั้นยังช่วยให้สัตว์น้ำกินอาหารได้ดียิ่งขึ้น

อัตราการใช้: ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารสัตว์ในอัตรา 5-10 กรัมต่อกิโลกรัม

ขนาดบรรจุ: 500 กรัม/กระปุก (24 กระปุกต่อลัง) และ 10 กิโลกรัม/ถัง

เลขทะเบียนอาหารสัตว์ที่: ป. 01 04 60 0006