ผลิตภัณฑ์

ชริมพ์โกรท
ราคา : สอบถามเพิ่มเติม

ส่วนประกอบ: กรดอะมิโนปรับแต่งสูตรเฉพาะ แร่ธาตุคีเลต สารเสริมพลังงานและการเจริญเติบโต

สรรพคุณ: แร่ธาตุน้ำใช้ปรับสมดุลย์แร่ธาตุภายในและภายนอกร่างกายกุ้งใช้ได้ทั้งในน้ำจืดและน้ำเค็ม ลดการสูญเสียพลังงานระหว่างการแพร่เข้าออกของแร่ธาตุภายในและภายนอกเซลล์ ลดความเครียด เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากแร่ธาตุ และการนำพาสารอาหารไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ทำให้กุ้งโตเร็ว ลดปัญหากุ้งเปลือกนิ่ม

อัตราการใช้: ใช้ Shrimp Growth 5-10 ซีซีต่ออาหาร 1 กิโลกรัม

               ช่วงใกล้จับเพิ่มเป็น 10-20 ซีซีต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ทุกมื้อทุกวัน

ขนาดบรรจุ: 1 ลิตร/ขวด (24 ขวดต่อลัง), 4 ลิตร/แกลลอน (6 แกลลอนต่อลัง) และ 20 ลิตร/ถัง