ผลิตภัณฑ์

ไวนาก้า
ราคา : สอบถามเพิ่มเติม

ส่วนประกอบ: กรดอินทรีย์ สมุนไพรสกัด สารพรีไบโอติก สารยับยั้งควอรัมเซนซิง เอนไซม์

สรรพคุณ: ช่วยปรับสมดุลกรด-ด่าง ในทางเดินอาหาร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยและดูดซึมอาหาร รบกวนการสื่อสารของจุลินทรีย์ก่อโรค ช่วยเสริมการทำงานของจุลินทรีย์ที่ดี

อัตราการใช้: 10-20 ซีซี ต่อน้ำสะอาดในปริมาณที่เท่ากัน ผสมในอาหาร 1 กิโลกรัม โดยไม่ต้องใช้สารเคลือบ

ขนาดบรรจุ: 1 ลิตร/ขวด (24 ขวดต่อลัง)

เลขทะเบียนอาหารสัตว์ที่: ป. 01 03 60 0074.