ผลิตภัณฑ์

บิ๊กโปร
ราคา : สอบถามเพิ่มเติม

ส่วนประกอบ: วิตามินรวม

สรรพคุณ: ใช้เสริมวิตามินที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ

อัตราการใช้: 5-10 กรัม ผสมอาหารเม็ด 1 กิโลกรัม               

ขนาดบรรจุ: 500 กรัม/ซอง (24 ซองต่อลัง)

เลขทะเบียนอาหารสัตว์ที่ ป.01 03 58 0093