ผลิตภัณฑ์

ออสโมไลท์
ราคา : สอบถามเพิ่มเติม

ส่วนประกอบ: สารปรับสมดุล แร่ธาตุหลักแร่ธาตุรองหลายชนิดที่จำเป็น

สรรพคุณ: สารเร่งการปรับสมดุลแร่ธาตุ ช่วยเร่งการดูดซึมแร่ธาตุในน้ำให้เข้าสู่เนื้อและเปลือกกุ้งได้เร็วขึ้น ช่วยปรับสมดุลแร่ธาตุในร่างกายให้เหมาะสมกับปริมาณแร่ธาตุในน้ำทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม

อัตราการใช้: 5-10 ซีซี ผสมอาหาร 1 กิโลกรัม

ขนาดบรรจุ: 1 ลิตร/ขวด  (24 ขวดต่อลัง), 4 ลิตร/แกลลอน  (6 แกลลอนต่อลัง) และ 20 ลิตร/ถัง

เลขทะเบียนอาหารสัตว์ที่: ป. 01 03 60 0046