ผลิตภัณฑ์

บิ๊กไซส์
ราคา : สอบถามเพิ่มเติม

ส่วนประกอบ: วิตามินรวม

สรรพคุณ: ช่วยในการเจริญเติบโตและการลอกคราบเป็นไปตามปกติ ทำให้กุ้งแข็งแรง เพิ่มอัตรารอด ช่วยลดอาการเครียดจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม

อัตราการใช้: 3-5 กรัม /อาหาร 1 กิโลกรัม

ขนาดบรรจุ: 500 กรัม/ซอง (24 ซองต่อลัง)

เลขทะเบียนอาหารสัตว์ที่ ป.01 03 45 0145