ผลิตภัณฑ์

คีโนฟอส
ราคา : สอบถามเพิ่มเติม

ส่วนประกอบ: แร่ธาตุรวมที่จำเป็นในการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ

สรรพคุณใช้เสริมแร่ธาตุที่มีความจำเป็นในการเจริญเติบโต ให้กับกุ้งและสัตว์ทุกขนาดอายุ ช่วยในการลอกคราบและสร้างเปลือก ช่วยในการทำงานของกล้ามเนื้อ เสริมขบวนการเมตาบอลิซึม

อัตราการใช้: 5-10 กรัม ผสมอาหารเม็ด 1 กิโลกรัม หรือ 3-5 กรัม ผสมอาหารสด

ขนาดบรรจุ: 1 กิโลกรัม/ซอง (24 ซองต่อลัง) และ 20 กิโลกรัม/ถัง 

เลขทะเบียนอาหารสัตว์ที่ ป.01 03 45 0181